08/04 2020

Mesures de suport per a Autònoms (COVID-19)

informació actualitzada a 16/04/2020

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

Per a treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats de manera forçada o quan la seva facturació en el mes que sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior. Complint els requisits següents:

• Afiliat i en alta al RETA

• Acreditació de la reducció de la seva facturació

• Al corrent de pagament en quotes de la Seguretat Social (si no està al corrent es farà invitació al pagament, en el termini de 30 dies

Font: Article 17, del Reial Decret Llei 08/2020, del 17 de març

Més informació a: https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

 

MORATÒRIA DE DEUTES TRIBUTARIS I REBUTS DE SUBMINISTRAMENTS

• Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i d’ingrés de les quals estigui comprès entre la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7-2020 i el dia 30/05/2020.

Font: Article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, del 12 de

...
08/04 2020

Mesures de suport per a Empreses (COVID-19)

informació actualitzada a 16/04/2020

 

MANTENIMENT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

• Si treballes per la Generalitat, aquesta es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels teus treballadors/es. Inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic. Font: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio

• També s’amplia l’àmbit de les indemnitzacions per al cas que s’hagin de suspendre contractes i s’inclouen les despeses de lloguers i costos de manteniment d’instal·lacions i equips durant el període de suspensió. Font: Acord de Govern, 24/03/2020

 

MESURES PER A LA PROTECCIÓ I EL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ

• S’agilitza el procediment d’autorització d’ERTOs amb l’objecte de mantenir l’ocupació una vegada hagi finalitzat la crisi sanitària.

• Aprovació de mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major. Font: Article 22, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

• L’Estat es compromet a fer-se càrrec

...
10/10 2019

Concurs Locals en el Viver d'empreses de Vialbalreix "El Rusc"

BUSQUES LOCAL PEL TEU NEGOCI O EMPRESA?

Si ets una empresa o autònom/a de menys de 4 anys d'antiguitat pots presentar la teva proposta

El període va del 9 fins al 24  d'octubre 

El viver d'empreses "El Rusc" ha obert la licitació de 3 locals.

EL VIVER D'EMPRESES "El RUSC" DISPOSA DE 3 LOCALS LLIURES EN CONCURS
LOCAL B = 81m2 -> 406,25€/MES
LOCAL K = 57m2 -> 285,55€/MES
LOCAL L = 44m2 -> 219,75€/MES

Les bases de licitació les trobareu en aquest link 

Convocatòria de concessió demanial de tres locals del Viver d'empreses.

LOCALS EL RUSC INSTAGRAM