16/10 2023

Nova convocatòria per l'adjudicació dels locals M i K

Nova convocatòria per l'adjudicació dels locals M i K

Les presents bases tenen com a objecte regular la cessió, per a l'ús privatiu de béns de domini públic mitjançant concurs, de dos locals del Viver d'Empreses, situat a l'Avinguda Lluís Companys núm. 61-63, de Vilablareix.
Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar projectes empresarials presentats per persones emprenedores per ocupar un local, que a continuació detallem:
Locals Superfície útil Renda Base mensual
             57,11 m2                   285,55€
M              123,35 m2                 616,75€
L'objecte d'aquesta concessió demanial és l'adjudicació, mitjançant procediment obert, de l'ús privatiu per a la generació d'activitat econòmica en el municipi de Vilablareix

Va del dia 16 d'octubre fins el 31 d'octubre

Els criteris que es tindran en compte a l'hora de seleccionar les sol·licituds per la utilització dels
locals per a la generació d'activitat econòmica seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d'acord amb la ponderació màxima que es detalla per a cadascun d'ells:
a) Viabilitat del projecte d'implantació de l'activitat al Viver d'Empreses: fins a un màxim de
125 punts.
b) Característiques dels promotor/es: fins a un màxim de 60 punts. (30 punts/d'experiència
prèvia i 30 punts/formació).
c) Característiques del projecte: fins a un màxim de 115 punts:
- Antiguitat de l'empresa (han d'haver iniciat l'activitat com a màxim en un termini de 4
anys): fins a un màxim de 30 punts
- Caràcter innovador de l'activitat: fins a un màxim de 20 punts.
- Creació d'ocupació : fins a un màxim de 45 punts.
- Utilització dels factors productius de la zona: fins a un màxim de 20 punts.
d) Emprenedor/a empadronat/da o amb domicili social a Vilablareix: fins a un màxim de 45 punts.
Les activitats empresarials prioritàries són:
a) Usos comercials i terciaris emergents, considerats viables, però que necessiten el suport
tècnic i infraestructural del viver per assolir una velocitat de creuer suficient, donant
preferència a emprenedors/es joves del municipi.
b) Comerços innovadors que puguin aportar valor afegit en algun dels següents àmbits:
- Producte (origen geogràfic, comerç just,...).
- Distribució i lliurament del producte.
- Imatge externa de l'establiment.
- Imatge interna de l'establiment.
- Atenció a la clientela.
- Serveis a la clientela.
- Prescripció tècnica i serveis postvenda.
- Sostenibilitat ambiental.
- Sostenibilitat social.
- Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

c) Usos i activitats comercials on la demanda no estigui suficientment coberta al municipi.

Podeu contactar amb el Rusc per telèfon o whatsapp 972 495 655 o escribint a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Més informació https://elrusc.vilablareix.cat/index.php/presentacio/requisits-i-documentacio

Descarregar requisits i documentació