25/05 2023

Subvencions del Comerç i Serveis 2023

Aviat sortiran les noves subvencions del CCAM 2023 (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya)

Us detallem el Programa 4 pel suport per a l'obertura de comerços i la reforma i millora d'establiments, així com per a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària. L'objectiu és dinamitzar el comerç en àrees urbanes consolidades, com el casc històric i els seus voltants, i assegurar un mix comercial adequat a cada zona per incrementar l'atractiu i evitar la interrupció del teixit comercial existent.

Les persones beneficiàries d'aquestes subvencions són autònoms i empreses propietàries d'establiments de comerç i serveis situats a peu de carrer i parades de mercats municipals, tant sedentàries com no sedentàries. En alguns àmbits específics, hi ha excepcions per a les parades de mercats sedentàries noves situades en mercats provisionals per motiu de reformes integrals de mercats.

Hi ha diferents àmbits d'accions subvencionables:

Àmbit 1: Recuperació dels locals buits: Les despeses relacionades amb la compra, l'arrendament o la concessió administrativa de locals, així com l'ampliació de l'àrea de venda annexant un nou local.

Àmbit 2: Reforma d'establiments: Les despeses derivades de la reforma o millora d'establiments comercials, serveis i parades de mercats municipals sedentàries i no sedentàries (sempre que el sol·licitant n'acrediti la titularitat durant els últims 5 anys). S'exceptuen les despeses de l'àmbit 3 (adaptació de les portes de l'establiment a la nova normativa).

Àmbit 3: Adaptació de les portes: Les despeses per adaptar les portes de l'establiment a la nova normativa (Reial Decret Llei, 14/2022 d'1 d'agost de Mesures d'estalvi i eficiència energètica).

Àmbit 4: Parades de mercats de venda no sedentària: Les despeses de reforma o millora de les parades de mercats no sedentàries (sempre que el sol·licitant n'acrediti la titularitat durant els últims 5 anys).

La quantia de la subvenció pot arribar fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un límit màxim de 5.000,00 euros.

Més informació https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/comerc_serveis/index.html

 

 

 

"Amb el suport del Departament d'Empresa i Treball"

Logo Generalitat Departament dEmpresa i Treball