11/10 2016

Linia ICO Comerç Minorista

Si ets un comerç minorista i necessites finançament tant per liquiditat o per inversió productiva et pot interessar la nova línia ICO Comerç Minorista 2016.

L'import màxim per client és fins als 150.000€, i es podran formalitzar préstecs en aquesta línia fins al dia 10 de desembre de 2016.

Per més informació consulteu el segúent enllaç

05/07 2016

Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social.

Us comuniquem que avui dimarts 5 de juliol s’ha publicat  l’Ordre TSF/ 176/2016, de 20 de juny, reguladora de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’Economia Social.

En relació amb la convocatòria anterior, la present Ordre presenta millores en les condicions econòmiques del finançamenti, pel que fa al termini de presentació del formulari de sol·licitud, s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 de desembre de 2017.

Els préstecs objecte d’ajut són els següents:

a) Préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial.

b) Préstecs per a capitalització d’entitats.

c) Préstecs per circulant.

d) Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

Per a més informació entreu en el següent enllaç

28/06 2016

Nova Convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2016

Nova convocatòria per a subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Poden ser beneficiaris/es:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Agències de viatges detallistes. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d'estètica i bellesa. Bars i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering.

Termini per presentar sol·licituds del 04 al 26 de juliol de 2016.

Programes subvencionables:

Programa 1: Competitivitat de l'empresa de comerç i serveis a través de les entitats.

Programa

...