16/08 2013

Diagnosi gratuït del Punt de Venda

La Cambra de Comerç de Girona ha començat a oferir gratuïtament el servei Diagnosi del Punt de Venda (DPV), adreçat específicament a les pimes del comerç minorista.Es tracta d’un programa finançat pel Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista 2013, a través del qual es realitzarà una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del comerç i s’identificaran els punts forts i febles en set àrees clau del negoci. A partir de l’anàlisi, es donaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l’establiment comercial. 

MÉS INFORMACIÓ:
Cambra de comerç de Girona.
www.cambragirona.cat
972 41 85 00

09/08 2013

Nova línia d'ajuts per a Empreses

El Departament d’Empresa i Ocupació amb la col·laboració de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, (en endavant ACCIÓ), ha implementat una nova línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

Per més informació:

ORDRE EMO/194/2013, de 2 d'agost de 2013

02/08 2013

Nova Llei de l'emprenedor 11/2013

El 26 de juliol passat entrava en vigor la Llei 11/2013 de mesures de suport a l'emprenedor i estímul al creixement i la creació d'ocupació. La Llei va introduir nombrosos incentius, tant en l'àmbit fiscal com en el laboral, adreçats a fomentar la creació d'empreses. Aquests incentius es tradueixen en reduccions en els costos de la Seguretat Social i  en la reducció de la càrrega impositiva que suporten les PIMES en els primers anys d'exercici de la seva activitat.

Per més informació:

Llei 11/2013,de 26 de juliol