20/08 2013

Guia d'ajuts i incentius per les Pimes

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa presenta la Guia Dinàmica d'Ajuts i Incentius per empreses.

El terme "dinàmica" indica que aquesta guia està permanentment actualitzada i conté només informació sobre ajudes i incentius amb termini de sol · licitud obert. 

Aquesta Guia recull tots els ajuts i incentius destinats a empreses, atorgats i convocats per l'Administració General de l'Estat, administracions autonòmiques, administracions locals i altres organismes públics.

Per més informació:

 www.ipyme.org

16/08 2013

Diagnosi gratuït del Punt de Venda

La Cambra de Comerç de Girona ha començat a oferir gratuïtament el servei Diagnosi del Punt de Venda (DPV), adreçat específicament a les pimes del comerç minorista.Es tracta d’un programa finançat pel Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista 2013, a través del qual es realitzarà una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del comerç i s’identificaran els punts forts i febles en set àrees clau del negoci. A partir de l’anàlisi, es donaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l’establiment comercial. 

MÉS INFORMACIÓ:
Cambra de comerç de Girona.
www.cambragirona.cat
972 41 85 00

09/08 2013

Nova línia d'ajuts per a Empreses

El Departament d’Empresa i Ocupació amb la col·laboració de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, (en endavant ACCIÓ), ha implementat una nova línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

Per més informació:

ORDRE EMO/194/2013, de 2 d'agost de 2013