28/06 2016

Nova Convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2016

Nova convocatòria per a subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Poden ser beneficiaris/es:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Agències de viatges detallistes. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d'estètica i bellesa. Bars i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering.

Termini per presentar sol·licituds del 04 al 26 de juliol de 2016.

Programes subvencionables:

Programa 1: Competitivitat de l'empresa de comerç i serveis a través de les entitats.

Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.

Programa 3: Implementació d'eines d'innovació tecnològica.

Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.

Programa 5: Comercialització de l'artesania. Programa 6: Internacionalització de la moda.

Per més informació entreu al següent enllaç